Hệ thống Cronjob - Dịch vụ khác

# Tên - Link Cron Máy chủ Số giây chạy Hạn sử dụng Lịch sử gần nhất Ngày mua Hành động

Hệ thống Cronjob, là dịch vụ cronjob, tạo tiến trình tuần tự giúp bạn thực hiện các request lặp đi lặp lại, lập lịch tự động chạy tới đường link bất kỳ nào đó để thực hiện lệnh.

Thực hiện theo lịch trình của các trang web và tập lệnh của bạn, công dụng của Cronjob của chúng tôi:

Thực hiện tối đa 60 lần/giờ

Công việc có thể được thực hiện với tần suất lên đến một lần mỗi phút.

Lập lịch đa năng

Chỉ cần chọn từ các lịch trình được xác định trước hoặc định cấu hình các lịch biểu hoàn toàn tùy chỉnh.

Dự đoán thực hiện

Xem bản xem trước của ngày thực hiện công việc theo lịch trình tiếp theo của bạn.

Bạn chỉ cần cấu hình set theo đúng thông số bạn mong muốn, công việc còn lại hãy để chúng tôi lo và xử lý

Anime Mới
hot
Game APK
mod
Dịch vụ
Buff FB
Đang tải dữ liệu! Vui lòng đợi...