Kho code website - Phần mềm

Tải xuống miễn phí Multistep Product Configurator for WooCommerce v1.2.6 Plugin. Hoán đổi các hộp Chọn của Sản phẩm có thể thay đổi để lấy Biểu mẫu Nhiều bước Tuyệt vời. Bạn có thể chọn giữa 4 Mô-đun khác nhau: Steps, Accordion, Tabs, Vertical Steps. Nội dung cho nó sẽ được tạo từ các Biến thể của Sản phẩm Biến đổi của bạn. Bạn cũng có thể đặt Hình thu nhỏ tùy chỉnh cho mọi Thuộc tính.

Những đặc điểm chính:

  • Hình thu nhỏ thuộc tính
  • Được hỗ trợ: Steps, Accordion, Tabs, Vertical Steps
  • Đặt cột
  • Đặt Tóm tắt thành Toàn băng thông
  • Thiết kế đáp ứng
  • Bố cục ngang và dọc
  • Định vị lại hình ảnh
  • và nhiều hơn nữa…
Tải thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

**Chia sẻ cảm nhận ý kiến của bạn ngay mà không cần chờ duyệt :D

Đang tải dữ liệu! Vui lòng đợi...