Top 32 công cụ làm content hiệu quả mới nhất - Tin tức khuyến mại

I. NHÓM CÔNG CỤ VIẾT TIÊU ĐỀ

1. http://titlecase.com/
2. https://coschedule.com/headline-analyzer#
3. https://kingcontent.pro/ (Hàng Việt Nam All in one về content)

II. NHÓM TỐI ƯU NĂNG SUẤT LÀM VIỆC

1. https://kingcontent.pro/ (Hàng Việt Nam All in one về content)
2. https://gottcode.org/focuswriter/
3. https://www.calmlywriter.com/online/
4. https://chrome.google.com/webstore/detail/stayfocusd/laankejkbhbdhmipfmgcngdelahlfoji?hl=en
5. http://otranscribe.com/

III. CÔNG CỤ VĂN PHONG & NGỮ PHÁP

1. https://kingcontent.pro/ (Hàng Việt Nam All in one về content)
2. http://www.hemingwayapp.com/
3. https://prowritingaid.com/?afid=5108
4. https://wordcounter.com/
5. https://www.thesaurus.com/
6. http://cliche.theinfo.org/

IV. CÔNG CỤ VIẾT BÀI CHUẨN SEO

1. https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/
2. https://www.portent.com/serp-preview-tool

V. CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU Ý TƯỞNG

1. https://kingcontent.pro/ (Hàng Việt Nam All in one về content)
2. https://natural-language-understanding-demo.ng.bluemix.net/
3. https://www.portent.com/tools/title-maker
4. http://www.hubspot.com/blog-topic-generator
5. https://www.brandwatch.com/brandwatch-analytics/
6. http://niram.org/read/
7. https://asoftmurmur.com/

VI. VIẾT CONTENT TIẾP THỊ

1. https://kingcontent.pro/ (Hàng Việt Nam All in one về content)
2. http://www.online-utility.org/english/readability_test_and_improve.jsp
3. http://www.goodreads.com/quotes
4. http://www.duplichecker.com/
5. https://wordcounter.net/

V. COPYWRITING

1. http://headlinesontap.com/
2. http://www.aminstitute.com/headline/index.htm
3. http://www.title-generator.com/
4. https://www.portent.com/tools/title-maker

Tải thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

**Chia sẻ cảm nhận ý kiến của bạn ngay mà không cần chờ duyệt :D


GIAO DỊCH GẦN ĐÂY

1 giờ trước
tzu***** : Vừa mua 600SL dịch vụ Tăng comment bình luận - Dịch vụ Facebook
1 giờ trước
xnm***** : Vừa mua 1100SL dịch vụ Tăng like - Dịch vụ Instagram
2 giờ trước
gmg***** : Vừa mua 1800SL dịch vụ Tăng sub page - Dịch vụ Facebook
2 giờ trước
wan***** : Vừa mua 2300SL dịch vụ Tăng like comment - Dịch vụ Youtube
2 giờ trước
ihd***** : Vừa mua 200SL dịch vụ Tăng subscribe - Dịch vụ Youtube
2 giờ trước
kyh***** : Vừa mua 1900SL dịch vụ Tăng view - Dịch vụ Youtube
2 giờ trước
xtg***** : Vừa mua 1100SL dịch vụ Tăng subscribe - Dịch vụ Youtube
2 giờ trước
mpr***** : Vừa mua 400SL dịch vụ Tăng view - Dịch vụ Youtube
3 giờ trước
juy***** : Vừa mua 2100SL dịch vụ Tăng like - Dịch vụ tiktok
3 giờ trước
mxp***** : Vừa mua 2600SL dịch vụ Tăng like - Dịch vụ Instagram
3 giờ trước
ctk***** : Vừa mua 900SL dịch vụ Đánh giá 5* sao Google Map - Dịch vụ Google Map
3 giờ trước
ycs***** : Vừa mua 400SL dịch vụ Tăng like sản phẩm - Dịch vụ Shopee
3 giờ trước
pzg***** : Vừa mua 1200SL dịch vụ Tăng follow theo dõi facebook - Dịch vụ Facebook
4 giờ trước
cdy***** : Vừa mua 1400SL dịch vụ Tăng like page - Dịch vụ Facebook
4 giờ trước
hre***** : Vừa mua 700SL dịch vụ Tăng sub page - Dịch vụ Facebook
4 giờ trước
kgl***** : Vừa mua 2500SL dịch vụ Tăng follow - Dịch vụ tiktok
4 giờ trước
lru***** : Vừa mua 1000SL dịch vụ Buff Comemnt Youtube - Dịch vụ Youtube
4 giờ trước
qry***** : Vừa mua 1600SL dịch vụ Tăng lượt xem video - Dịch vụ Facebook
4 giờ trước
gcp***** : Vừa mua 500SL dịch vụ Tăng share profile - Dịch vụ Facebook
4 giờ trước
zqq***** : Vừa mua 2100SL dịch vụ Tăng follow theo dõi facebook - Dịch vụ Facebook
Anime Mới
hot
Game APK
mod
Dịch vụ
Buff FB
Đang tải dữ liệu! Vui lòng đợi...