Top 47 kho thiết kế cực đẹp để bán hàng - Tin tức khuyến mại

A. Công cụ hỗ trợ thiết kế hình ảnh

1. Công cụ tìm biểu tượng miễn phí: https://www.iconfinder.com/free_icons/

2. Công cụ tối ưu hóa chất lượng hình ảnh trực tuyến tốt nhất: http://optimizilla.com/

3. Tạo ảnh động GIF: http://ezgif.com/video-to-gif

4. Tối ưu hóa dung lượng, giảm kích thước hình ảnh mà không làm giảm chất lượng: https://sourceforge.net/projects/nikkhokkho/files/FileOptimizer/

5. Giảm dung lượng ảnh tới 90% mà vẫn giữ nguyên chất lượng: https://saerasoft.com/caesium/

6. Trình tạo ảnh đơn giản cho các nhà quảng cáo, người viết blog và doanh nghiệp nhỏ: https://getstencil.com/?tap_a=9103-1801f8&tap_s=141284-a61ffd

7. Thiết kế ảnh: https://www.gimp.org/

8. Thiết kế ảnh: https://www.canva.com/

9. https://www.picmonkey.com/

10. https://www.getpaint.net/

11. Tiện ích trên chrome về ảnh: https://chrome.google.com/webstore/detail/colorzilla/bhlhnicpbhignbdhedgjhgdocnmhomnp?hl=en

12. Tiện ích trên Firefox về ảnh: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/colorzilla/

13. Photoshop trực tuyến: https://www.photopea.com/

B. Các trang web kho hình ảnh đẹp miễn phí

13. https://pixabay.com/

14. https://pexels.com/

15. https://unsplash.com/

16. https://www.freepik.com/

17. https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

18. https://libreshot.com/

19. http://startupstockphotos.com/

20. http://magdeleine.co/browse/

21. http://cupcake.nilssonlee.se/

22. http://www.raumrot.com/

23. https://thestocks.im/

C. Các trang web hình ảnh chuyên cho truyền thông

24. https://pixabay.com/en/photos/?q=isolated&hp=&image_type=all&order=&cat=&min_width=&min_height=

25. http://www.rgbstock.com/images/isolated

26. https://www.stockvault.net/free-photos/isolated

27. https://www.freepik.com/free-photos-vectors/isolated

28. http://nobacks.com/

29. http://www.freedigitalphotos.net/images/search.php?search=isolated

D. Các trang web về biểu tượng

30. https://www.iconfinder.com/?ref=forekast

31. http://www.iconarchive.com/

32. https://www.flaticon.com/

D. Các trang web về font chữ đẹp

33. http://www.1001fonts.com/

34. https://www.dafont.com/

35. https://www.fontsquirrel.com/

36. https://www.canva.com/font-combinations

E. Trình tạo logo

37. https://www.designimo.com/

38. https://www.logomaker.com/

F. Mô phỏng hiển thị

39. https://smartmockups.com/

40. http://smartybundles.com/free/

G. Tạo meme

41. https://imgflip.com/memegenerator

42. https://pablo.buffer.com/

H. Nền trong suốt

43. https://www.transparenttextures.com/

I. Tạo ảnh đại diện

44. http://avatarmaker.com/

J. Tạo video

45. http://topvisit.us/goto/esp3

46. https://www.makeuseof.com/tag/record-screen-microsoft-powerpoint/

47. https://videos.pexels.com/

Tải thêm bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

**Chia sẻ cảm nhận ý kiến của bạn ngay mà không cần chờ duyệt :D


GIAO DỊCH GẦN ĐÂY

1 giờ trước
xnm***** : Vừa mua 1100SL dịch vụ Tăng like - Dịch vụ Instagram
2 giờ trước
gmg***** : Vừa mua 1800SL dịch vụ Tăng sub page - Dịch vụ Facebook
2 giờ trước
wan***** : Vừa mua 2300SL dịch vụ Tăng like comment - Dịch vụ Youtube
2 giờ trước
ihd***** : Vừa mua 200SL dịch vụ Tăng subscribe - Dịch vụ Youtube
2 giờ trước
kyh***** : Vừa mua 1900SL dịch vụ Tăng view - Dịch vụ Youtube
2 giờ trước
xtg***** : Vừa mua 1100SL dịch vụ Tăng subscribe - Dịch vụ Youtube
2 giờ trước
mpr***** : Vừa mua 400SL dịch vụ Tăng view - Dịch vụ Youtube
3 giờ trước
juy***** : Vừa mua 2100SL dịch vụ Tăng like - Dịch vụ tiktok
3 giờ trước
mxp***** : Vừa mua 2600SL dịch vụ Tăng like - Dịch vụ Instagram
3 giờ trước
ctk***** : Vừa mua 900SL dịch vụ Đánh giá 5* sao Google Map - Dịch vụ Google Map
3 giờ trước
ycs***** : Vừa mua 400SL dịch vụ Tăng like sản phẩm - Dịch vụ Shopee
3 giờ trước
pzg***** : Vừa mua 1200SL dịch vụ Tăng follow theo dõi facebook - Dịch vụ Facebook
4 giờ trước
cdy***** : Vừa mua 1400SL dịch vụ Tăng like page - Dịch vụ Facebook
4 giờ trước
hre***** : Vừa mua 700SL dịch vụ Tăng sub page - Dịch vụ Facebook
4 giờ trước
kgl***** : Vừa mua 2500SL dịch vụ Tăng follow - Dịch vụ tiktok
4 giờ trước
lru***** : Vừa mua 1000SL dịch vụ Buff Comemnt Youtube - Dịch vụ Youtube
4 giờ trước
qry***** : Vừa mua 1600SL dịch vụ Tăng lượt xem video - Dịch vụ Facebook
4 giờ trước
gcp***** : Vừa mua 500SL dịch vụ Tăng share profile - Dịch vụ Facebook
4 giờ trước
zqq***** : Vừa mua 2100SL dịch vụ Tăng follow theo dõi facebook - Dịch vụ Facebook
5 giờ trước
ask***** : Vừa mua 700SL dịch vụ Tăng share - Dịch vụ tiktok
Anime Mới
hot
Game APK
mod
Dịch vụ
Buff FB
Đang tải dữ liệu! Vui lòng đợi...